Loading...
Skip to Content
Lineárne systémy | KBM


Lineárne systémy sú zostavy komponentov zabezpečujúcich priamočiary pohyb strojných súčastí. Pre najrôznejšie lineárne vedenia Vám ponúkame produkty väčšiny svetových výrobcov lineárnej techniky. Náš sortiment zahŕňa tak valivé ako aj klzné vedenia a lineárne stoly s pohonom aj bez pohonu.

Lineárne vedenie nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach od zlievarenstva, potravinárstva, poľnohospodárstva, drevospracujúceho a papierenského priemyslu, cez transporty a žeriavy až po banský priemysel a čistiarne odpadových vôd.