Loading...
Skip to Content
Kontaktuje nás


Pobočka Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Hájovská
TELEFÓN
+421 905 666 584
Email
khajovska@kbm.sk
Ekonomické oddelenie
KBM, s.r.o.
Ing. Jana Horehájová – ekonóm
Mobil: 0905 410 223
Tel: 041 707 03 25
Email: jhorehajova@kbm.sk
Antónia Grófová – hlavný účtovník
Mobil: 0918 532 907
Tel: 041 707 03 28
Email: agrofova@kbm.sk
Anna Jaššová – fakturantka
Mobil: 0918 422 208
Tel: 041 707 03 19
Email: ajassova@kbm.sk
Identifikačné údaje
KBM, s.r.o.
IČO: 36388041
DIČ: 2020103943
IČ DPH: SK 2020103943